Praise Lutheran Church Sermons

Search Praise Lutheran sermons

Latest sermons

Again You Will See Me

April 28, 2013
Bible Text: John 16:12-22 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Easter
Bible Text: John 21:1-14 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Easter

Jesus has the Keys

April 7, 2013
Bible Text: John 20:19-31 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Easter
Bible Text: Luke 24:1-12 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Easter, Resurrection of our Lord
Bible Text: Isaiah 49:14 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Holy Week

A Humble Entrance

March 24, 2013
Bible Text: John 12:20-43Series: Holy Week
Bible Text: Luke 15:1–3, 11–32 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Lent 2013
Bible Text: Luke 13:1-9 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Lent 2013

O Jerusalem, the City that…

February 24, 2013
Bible Text: Luke 13:31-35 | Preacher: Rev. Derek Roberts
Bible Text: Luke 4:1-13 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Lent 2013

6 Theses on Repentence

February 13, 2013
Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Lent 2013
Bible Text: Luke 4:31-44 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Epiphany
Bible Text: Luke 4:16-30 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Epiphany
Bible Text: John 2:1-11Series: Epiphany

Bapitzed Like Jesus

January 13, 2013
Bible Text: Luke 3:15-22 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Epiphany
Bible Text: Luke 2:22-40 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Christmas Year C
Bible Text: Luke 2:15-20 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Christmas Year C
Bible Text: Luke 2:1-14 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Christmas Year C

Why Me?

December 23, 2012
Bible Text: Luke 1:39-45 | Preacher: Rev. Derek Roberts | Series: Advent Year C
Bible Text: Genesis 3:15 | Preacher: John Engwall | Series: Advent Midweek